تمرین کلاس data mine

با سلام تمرین کلاس data mineدر  سایت upload شد.ASSAYS COLLLAR contour GEOLOGY SURVEYS

لطفا بر اساس کد ۱ قایل geology راهنما تنظیم شود

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *